Geld lenen

Een lening afsluiten in Nederland gaat in bijna alle gevallen hand in hand met een toetsing bij het BKR. De meeste mensen die geld willen lenen hebben hier geen flauw idee van en hebben, totdat de leningaanvraag wordt afgekeurd vanwege een negatieve BKR toetsing, nog nooit van het BKR gehoord.

Een negatieve BKR toetsing is behoorlijk vervelend omdat het geld lenen een stuk moeilijker en een stuk duurder maakt. Geld lenen zonder BKR toetsing moet je dan ook pas doen als het echt niet anders kan en alle pogingen om 'normaal' geld te lenen zijn mislukt.

Wie of wat is het BKR

Het BKR is een soort van samenwerkingsverband tussen allerlei partijen die actief zijn op het gebied van leningen en kredieten. Dit zijn niet alleen banken, creditcardbedrijven en kredietverschaffers maar ook postorderbedrijven en Telecomaanbieders. Deze zogenaamde leden van het BKR zijn verplicht om informatie over leningen en kredieten die zij verschaffen door te geven aan het BKR. Op deze manier ontstaat er een centrale database met gegevens van consumenten die een lening of kredietfaciliteit genieten.

BKR toetsing

Leden van het BKR voeren bij een leningaanvraag een BKR toetsing uit. Een dergelijk BKR toetsing is eigenlijk niet meer dan het bij het BKR nagaan wat de aanvrager aan lening(en) en krediet(en) heeft lopen en wat zijn of haar historie is. Met een BKR toetsing beoordeeld degene bij wie jij geld wilt lenen of het verstrekken van een lening wel of niet verantwoord is.

Een negatieve BKR toetsing

Van een negatieve BKR toetsing is sprake als 'men' de leningaanvraag afkeurt op grond van de verkregen BKR gegevens. De kredietverschaffer vindt het niet verantwoord om aan jou geld te lenen gezien je nog lopende schulden en/of leninghistorie. Dit kan verschillende redenen hebben.

Meerdere leningaanvragen

Iedere kredietverschaffer die een BKR toetsing doet zal dezelfde gegevens te zien krijgen. De verschafte BKR gegevens zijn echter slechts getallen en bevatten geen oordeel over de kredietwaardigheid van de leningaanvrager. Of een lening wordt goedgekeurd of afgekeurd is aan de bank of kredietverschaffer en niet aan het BKR. Het kan dus zo zijn dat de ene bank je geen geld wil lenen op basis van een BKR toetsing terwijl een andere bank geen problemen in het verstrekken van een lening ziet.

Heb je ergens het predicaat "negatieve BKR toetsing" gehad kan het zinvol zijn gewoon bij een andere kredietverschaffer een lening aan te vragen. Niet geschoten is altijd mis en omdat geld lenen zonder BKR toetsing duurder is dan geld lenen met BKR toetsing is dit zeker het proberen waard.

Indirect geld lenen zonder BKR toetsing

Als laatste redmiddel is er de mogelijkheid geld te lenen zonder BKR toetsing. Hoewel na de kredietcrisis van 2008 geld lenen voor mensen met een negatieve BKR toetsing een stuk moeilijke is geworden zijn er nog steeds mogelijkheden. Om te beginnen is niet iedereen die krediet verschaft aangesloten bij het BKR. Wil je bijvoorbeeld geld lenen voor typische consumentenproducten als een nieuwe TV, Bed of Keuken kun je informeren bij de verkoper naar de financieringsmogelijkheden. Is deze verkoper geen lid van het BKR kan ze geen BKR toetsing doen en kun je indirect geld lenen zonder BKR toetsing.

Mini lening zonder BKR

Voor het lenen van kleinere geldbedragen is geen BKR toetsing nodig. Met deze zogenaamde minilening kun je tot ca. 500 euro lenen zonder BKR toetsing. Een ander voordeel van de minilening is dat het geld snel op je rekening staat. Nadeel van de minilening is de beperkte looptijd van enkele maanden en de hogere rentetarieven in vergelijking met reguliere leningen. Informatie over minileningen.

BKR specialisten

Echt geld lenen zonder BKR toetsing is alleen mogelijk als er geen toetsing hoeft plaats te vinden zoals bij de minilening of als degene bij wie je geld wilt lenen geen BKR lid is en geen BKR toetsing kan doen. Een alternatief voor mensen die geld willen lenen zonder BKR toetsing zijn zogenaamde BKR specialisten die op zoek gaan naar kredietverschaffers die mensen geld willen lenen ondanks een negatieve BKR codering.

Een geldverschaffer zal bij het verstrekken van een lening een inschatting maken tussen de opbrengsten (rente die ze krijgt) en het risico (niet terugbetalen van lening en rente). Deze inschatting is o.a. afhankelijk van eventuele zekerheden die jij kunt geven t.a.v. de lening zoals een borgstelling, salaris en/of inkomen, financiële situatie enz. Ook is het afhankelijk van de situatie van de kredietverschaffer zelf, heeft ze veel geld wat nog uitgeleend moet worden?, wat zijn de alternatieven enz. Vooral voor de kredietcrisis was geld lenen ondanks een negatieve BKR toetsing nogal eens mogelijk vanwege de ruime kaspositie van de leninggever, tegenwoordig is dit minder vaak het geval. BKR specialisten gaan opzoek om voor jou een tegenpartij te vinden die geld wil lenen zonder of ondanks een (negatieve) BKR toetsing. Het succes hiervan is niet alleen afhankelijk van jou financiële situatie maar ook van de marktomstandigheden.